Home2023-02-23T23:17:18+01:00

Bijdragen aan een harmonieuze samenleving

Cursus
Activiteiten
ACTIVITEITEN
CURSUS

Cultuur kleurt het leven

WIE ZIJN WIJ?

Stichting Prisma is in 2006 opgericht te Breda. Het algemene doel van de organisatie is het leveren van een bijdrage aan een harmonieuze samenleving. Dit doen wij onder andere middels het organiseren van diverse activiteiten in de samenleving, die diverse doelgroepen dichter tot elkaar moeten brengen. Stichting Prisma streeft erna om de sociale samenhang en sociale participatie in de maatschappij te bevorderen. Hierbij staan cultuur, educatie, tolerantie en interculturele ontmoetingen centraal. Zoals een bekend gezegde luidt: onbekend maakt onbemind! Wij zijn ervan overtuigd dat ontmoetingen van significant belang zijn om vooroordelen te bestrijden en verharding in de maatschappij te voorkomen.

Door de jaren heen is het animo vanuit Breda voor de activiteiten van de stichting alsmaar toegenomen. Dit succes heeft ertoe geleid dat we nauwer zijn gaan samenwerken met diverse organisaties in het veld. Medio 2011 is ervoor besloten om een franchise samenwerking aan te gaan met andere organisaties in het veld. Dit om het succes voort te zetten en om samen met andere deelnemende organisaties een sterkere vuist te kunnen maken. Een andere reden achter de samenwerking is om de succesvolle werkwijze over te dragen aan andere organisaties die eveneens het algemeen nut beogen. Op dit moment telt de franchise een vijftal samenwerkende partijen, te weten.

CURSUSSEN

RECENTE ACTIVITEITEN

Partners

Contact Met Stichting Prisma Breda

Ga naar de bovenkant