Op deze pagina kunt u ons Beloningsbeleid, Beleidsplan, Activiteitenverslag en Financieel jaarverslag inzien.

Het bestuur van Stichting Prisma Eindhoven

Voorzitter               : Dhr. Fatih Dogan

Penningmeester  : Dhr. Arif Oztan

Secretaris                : Dhr. Halil Ibrahim Donat

Het RSIN: 816858937

Beloningsbeleid:

De bestuurders/Beleidsbepalers ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Stichting Prisma Eindhoven wordt gerund door vrijwilligers. De vrijwilligers vergoedingen ontvangen volgens de wettelijke richtlijnen van de belastingdienst behorende bij ANBI-instellingen.

Stichting Prisma volgt de CAO Sociaal Werk. Hoewel de stichting niet altijd een medewerker in dienst heeft worden de medewerkers van de stichting, inclusief de directeur, beloond conform de salarisschalen van deze CAO.

Beleidsplan-2019-2023

Downloaden

Jaarverslag 2020

Downloaden

Jaarrekening-2017

Downloaden

Partners

Contact Met Stichting Prisma Breda