Er is de laatste jaren veel aandacht geweest in Nederland voor de integratie van allochtonen vrouwen in de samenleving. Veel varianten op projecten van bezoekvrouwen zijn er uitgevoerd. En met succes. Door deze projecten uit te voeren kom je erachter dat er ook nog veel mannen slecht integreren en in van allerlei problemen zitten waar zij zelfstandig niet uit komen. Derhalve willen wij als stichting Prisma Eindhoven een project starten gericht op ‘bezoekmannen’.

Mannen hebben hun eigen problemen en vragen om hun eigen specifieke aanpak. Het gaat vaak om mannen met een grote taalachterstand en die daardoor moeilijk hun plek in de maatschappij weten te vinden. Ze raken geïsoleerd en functioneren niet goed in de maatschappij. Met alle sociale en financiële problemen van dien. Uiteindelijk heeft dit ook sociaal-economische effecten voor Nederland.

We willen een duurzame structuur van begeleiders opzetten, door een aantal vrijwillige begeleiders te trainen en ervaring op te laten doen met de doelgroep. Vervolgens moeten zij hun kennis weer aan nieuwe vrijwilligers overdragen. Dit combineren we met taalcursussen en het uitvoeren van zoveel mogelijk activiteiten waarbij ontmoeting tussen allochtonen en autochtonen gestimuleerd wordt. Door verbindingen te maken wordt actief burgerschap bevorderd.

Startdatum van dit project: 15 juni 2013