Het jaar 2013 is uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen onder het motto: WIJ GAAN VOORLEZEN

 

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. Want geletterdheid heeft een directe invloed op onderwijsniveau, werk, inkomen en gezondheid. Een hoge leesvaardigheid is van groot belang voor een gezond en gelukkig leven. (Kunnen) lezen is dus niet alleen leuk, maar ook enorm belangrijk.

 

Stichting Prisma Eindhoven heeft het initiatief genomen om in dit kader diverse activiteiten te organiseren. De belangrijkste activiteit rondom dit thema is het distribueren van het voorleesboek‘Kenan viert Suikerfeest’ die mede door bijdrage van Fiep Westendorp fonds mogelijk is gemaakt. De auteur van dit boek is mevrouw Hayat Chidi. Zij heeft dit boek geschreven met als doelstelling om de leescultuur bij allochtone gezinnen te stimuleren. Een andere belangrijke doel van dit boek is om ervoor te zorgen dat allochtone moeders actief gaan voorlezen aan hun kinderen.

 

voorlees E3 voorlees E2                                                voorlees E1